CEO

11:26, 20/10/2016

Trong buổi trò chuyện với hơn 100 lãnh đạo các doanh nghiệp tại TP. HCM mới đây, tỷ phú Thái Lan Chatri Sityodtong đã chia sẻ những quan điểm và những kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp rất thú vị. Thư