CEO Phạm Lâm

06:30, 06/10/2018

Nếu như nguồn cung của căn hộ hạng C chiếm 32% trên thị trường trong quý 1/2018, 29% trong quý 2/2018, thì sang quý 3/2018 nguồn cung ghi nhận bằng 0%.