CEO Tập đoàn Berjaya Việt Nam

16:45, 31/07/2019

Với vai trò Đại sứ thiện chí, ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng giám đốc Tập đoàn Berjaya Việt Nam mong muốn sẽ lan tỏa những dự án của Làng SOS với cộng đồng doanh nhân, hỗ trợ nhiều hơn cho những trẻ em kém