CEO Uber Dara Khosrowshahi

10:15, 07/12/2019

Những chiếc ô tô bay như trong bộ phim Harry Potter có thể không chỉ còn là viễn tưởng.