Chính phủ Hoa Kỳ

15:06, 28/09/2020

Một thẩm phán Hoa Kỳ đã tạm thời chặn lệnh cấm download TikTok của chính quyền TT Donald Trump.