chủ đầu tư không có vốn

07:30, 13/02/2020

Các dự án bị đề nghị huỷ bỏ ở nhiều loại hình như khu dân cư, khu đô thị sinh thái, khu công nghiệp, đất sản xuất, đường giao thông,…