chủ đầu tư "om" quỹ bảo trì

14:05, 09/03/2019

Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng quản lý nhà và công sở, Sở Xây dựng TP. HCM cho rằng quy định khi mua nhà phải nộp 2% phí bảo trì ngay từ đầu như hiện nay còn nhiều vấn đề phức tạp phát sinh.