chung cư 25T2

07:09, 15/04/2020

Thủ tướng Chính phủ giao, Văn phòng Chính phủ đề nghị UBND TP. Hà Nội khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết phản ánh, khiếu nại của Tổ dân phố 21 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.