Chứng khoán

08:15, 17/11/2020

Dù tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi khó khăn kép từ Nghị định 100 cùng dịch Covid-19, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (MCK: SAB) đã thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2020.