Chứng khoán

Trong 6 tháng đầu năm nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) ghi nhận doanh thu thuần 61.280 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 6.821 tỷ đồng. Mảng sản xuất mới là điện thoại và ô tô đã

10:10, 31/07/2019