Chuyển động 24h

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, nhà máy xử lý rác tại khu vực bãi rác Khánh Sơn có tổng quy hoạch là 1.449.269m2, trong đó diện tích nhà máy xử lý rác là 69.754m2, công suất nhà máy xử lý rác thải dự kiến khoảng: 1.000 tấn/ngđ.

34 giờ trước
Huy động thành công 4.000 tỷ đồng TPCP
65 giờ trước
Ngọc Diệp
Tân Hiệp Phát muốn huy động thêm 3 tỷ USD
Thứ tư lúc 09:36
Ngọc Bích