Chuyển động 24h

11:00, 07/02/2020

Bộ Tài chính đang trao đổi với các bộ chuyên ngành xác định những mã hàng hoá, mã hải quan đối với các mặt hàng như: khẩu trang, nguyên liệu làm khẩu trang, nước rửa tay… để triển khai chủ trương miễn thuế, hỗ trợ việc chống dịch bệnh virus Corona.