Chuyển động 24h

13:54, 09/02/2020

Trong khi tin tức thật giả lẫn lộn lan tràn trên mạng xã hội, Tổng đài 1080 VNPT Hà Nội sẽ là kênh cung cấp cho khách hàng những thông tin liên quan đến dịch bệnh Corona cũng như cách thức phòng chống đầy đủ và chính xác nhất, liên tục 24/7.