CIAS

09:55, 10/05/2018

CTCP Dịch vụ Sân Bay (ASG) dự kiến mua tối đa 2,46 triệu cổ phiếu, tương đương 25,6% vốn của CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS - mã: CIA) nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên 51% và trở thành công ty