cơ động di chuyển

06:35, 15/09/2020

Hệ thống súng laser di động mới của Boeing, thường được gọi là Hệ thống vũ khí laser Nhỏ gọn “Compact Laser Weapon System” (CLWS), được thử nghiệm thành công tại Căn cứ Không quân Nellis, Nevada.