cổ phiếu VPB

07:14, 18/08/2017

Các hợp đồng tương lai trên TTCK phái sinh cũng đóng cửa trong sắc đỏ. VN30F1708 đáo hạn ngày hôm nay với mức giảm 3,5 điểm về 744,6 điểm, khớp 1.134 hợp đồng.