cổ phiếu VSN

13:25, 11/09/2019

Tổng số tiền truy thu, tiền phạt khai sai, tiền chậm nộp của Vissan là gần 604 triệu đồng. Hạn cuối để công ty chấp hành xử phạt là 10 ngày kể từ khi quyết định được đưa ra.