Công ty CP DKRA Đà Nẵng

16:05, 29/05/2019

Công ty DKRA Việt Nam cho biết vừa khai trương và đưa vào hoạt động Công ty CP DKRA Đà Nẵng. Đây là thành viên thứ 4 trong hệ thống DKRA Việt Nam.