Công ty CP Thương mại An Bình Phát

12:45, 05/07/2019

Theo kết luận thanh tra thuế, Công ty CP Thương mại An Bình Phát có trách nhiệm nộp bổ sung số tiền 1 tỷ đồng do kê khai thiếu thuế GTGT tại dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu dân cư xã Hồ