Công ty Văn Phú Resort - Lộc Bình

06:51, 04/01/2021

Dự án sân golf Lộc Bình có diện tích gần 81 ha, là sân golf 18 lỗ gồm các chức năng chính như club house. Công ty TNHH Văn Phú Resort - Lộc Bình được giao hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án này.