CPTPP

15:23, 18/05/2018

Ngày 18/5, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), vốn trước đây được gọi là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Mexico chính thức phê chuẩn CPTPP
13:40, 26/04/2018
Ngọc Bích
Hàn Quốc xem xét việc gia nhập CPTPP
07:52, 13/03/2018
Hải Đăng