CTCP Phú Tài

06:25, 03/12/2019

CTCK Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị mua cổ phiếu PTB của CTCP Phú Tài với trọng tâm tăng trưởng đến từ mảng sản xuất gỗ.