Cty CP Đầu tư hạ tầng Kim Long

07:00, 11/09/2019

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Minh Hải 2 tại xã Minh Hải, huyện Văn Lâm vừa được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt.