đặc khu Bắc Vân Phong

06:35, 04/07/2020

Theo UBND tỉnh Khánh Hoà, việc xây dựng cơ chế, chính sách phát triển Khu kinh tế Vân Phong nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của vịnh Vân Phong nói chung và Khu kinh tế Vân Phong nói riêng.