đăng ký

09:12, 18/02/2020

Trong tháng 1, tại TP.HCM, có 2.723 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 33.536 tỷ đồng, bằng 75,24% số lượng doanh nghiệp và bằng 55% về vốn so với cùng kỳ 2019.