DHL Global Forwarding

08:53, 05/11/2019

DHL Global Forwarding - Nhà cung cấp dịch vụ tận tải hàng không, đường biển và đường bộ vừa bổ nhiệm ông Laurence Cheung đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành của DHL Global Forwarding tại Việt Nam, Lào, Campuchia.