Điểm nóng

18 giờ trước

Quân đội Mỹ tiếp tục thử nghiệm phiên bản xe tăng Abrams mới nhất M1A2 Systems Engineering Plan phiên bản 3 (SEP v3), làm cơ sở cho việc nâng cấp tất cả các xe tăng Abrams trong biên chế và của các quân đội đồng minh.