diễn đàn Raidforums

08:18, 24/11/2019

Trên diễn đàn Raidforums - nơi "tụ họp" của các hacker, một tài khoản công khai đang nắm giữ hơn 2 triệu tài khoản người dùng của một ngân hàng tại Việt Nam.