định cư

09:40, 12/09/2019

Khách hàng sẽ dễ dàng chuyển ngoại tệ siêu tốc chỉ trong vòng 24 đến bất kỳ ngân hàng nào ở nước ngoài với 20 loại ngoại tệ khác nhau. Ngân hàng MSB là một kênh giao dịch an toàn, nhanh chóng với mức