doanh nghiệp

17:50, 30/09/2019

Đó là nhận định của đa số đại biểu có mặt tại hội thảo “Phát triển năng lực kinh doanh sáng tạo và bền vững” diễn ra mới đây tại Hà Nội.