doanh nghiệp nhóm VN30

08:00, 17/02/2020

Theo dữ liệu từ FiinPro, tổng doanh thu của doanh nghiệp nhóm VN30 trong năm 2019 đạt 1,17 triệu tỷ đồng, tăng 8,09%, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 19,6% lên 176.467 tỷ đồng.