Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

16:35, 30/04/2019

Sáng nay (30/4), Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông đã diễn ra long trọng tại kỳ đài Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.