dự án BT tại Hà Nội

10:25, 04/07/2019

Do TP. Hà Nội đang nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực bố trí quỹ đất cho nhà đầu tư và hình thức đầu tư BT phải tạm dừng chờ nghị định mới của Chính Phủ nên Cty CP Him Lam xin dừng đầu tư