dự án Golden Hills City

07:07, 09/12/2019

Trong công văn gửi UBND TP. Đà Nẵng, Bộ Xây dựng đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, kiểm tra cụ thể đối với các lô đất ở tại khu vực có diện tích 12,77ha ở khu B và C thuộc dự án khu đô thị Golden Hills City.