dự án Khu nhà ở Phú Gia Compound

07:55, 12/08/2019

Sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại - dịch vụ sang đất ở tại dự án Khu nhà ở Phú Gia Compound, Công ty TNHH Phú Gia Compound có nghĩa vụ nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất vào