dự án vi phạm xây dựng

08:15, 05/08/2019

UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tiếp tục thống kê, rà soát các trường hợp căn hộ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thuộc các dự án nhà ở vi phạm trật tự xây dựng, quản l