Dự báo lợi nhuận

16:10, 26/08/2019

Lợi nhuận các doanh nghiệp trên 2 sàn dự báo tăng trưởng 11% cho năm 2019, thấp hơn mức 13%-15% giai đoạn 2015-2016.