du lịch sinh thái nông nghiệp

15:05, 08/07/2020

Hiện nay, ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh việc phát triển các sản phẩm du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái.