dữ liệu khách hàng

15:20, 08/07/2019

Chính phủ Anh Quốc có kế hoạch phạt hãng hàng không British Airways 230 triệu USD đối với các cuộc tấn công mạng làm lộ dữ liệu khách hàng – theo quy định thắt chặt biện pháp an ninh mạng đối với các