đường bộ cao tốc Bắc Nam

10:09, 15/10/2020

Theo báo cáo của Bộ GTVT, dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.