ESP Capital

14:45, 08/09/2020

Quỹ mạo hiểm Do Ventures Fund I vừa được thành lập với nguồn vốn quản lý là 50 triệu USD.