EVFTA

08:15, 31/07/2019

Đó là kỳ vọng của ông Pavel A. Poskakukhin - Trưởng phòng cấp cao nhóm Dịch vụ Khách hàng Châu Âu - Deloitte Việt Nam và Chủ tịch Hiệp hội DN Hà Lan tại Việt Nam khi trao đổi với Thương Gia về giá t