expedia

09:20, 29/12/2017

Dưới trướng Dara Khosrowshahi, Expedia đã trở thành một trong những tập đoàn du lịch trực tuyến thành công nhất thế giới. Hiện tại, ông là CEO mới của Uber, kế nhiệm Travis Kalanick.