FPTShop

16:10, 14/11/2018

Mới đây, trên diễn đàn Raidforums, hacker Herasvn tiếp tục công khai một số dữ liệu được cho là khách hàng của hệ thống cửa hàng FPTShop.