giá nhà ở riêng lẻ

15:57, 28/11/2019

Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trong quý 3/2019 và cho biết, từ nay những thông tin về thị trường bất động sản sẽ được Bộ cập nhật theo quý, gửi tới các cơ quan báo chí theo chỉ đạo của Chính phủ.