Giải thưởng Doanh nhân Thăng Long

09:25, 12/10/2019

Kể từ 2020, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bình chọn và trao "Giải thưởng Doanh nhân Thăng Long” cho doanh nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô.