Green Diamond

11:38, 27/11/2019

Nhóm kẻ trộm đã đập vỡ hộp trưng bày và ăn cắp nhiều món trang sức vô giá tại bảo tàng Green Vault, miền đông nước Đức.