hacker

16:55, 12/08/2016

Theo Vietcombank, do khách hàng đã truy cập vào một trang web giả mạo vào ngày 28/7/2016 qua máy điện thoại cá nhân nên đã bị đánh cắp thông tin và mật khẩu tài khoản.  Vietcombank nói gì trước c