Hiệp hội taxi Hà Nội

07:45, 20/08/2019

Vừa qua, Hiệp hội taxi Hà Nội đã văn bản đề nghị được đối thoại với Thủ tướng các vấn đề thuộc dự thảo sửa đổi nghị định 86 về kinh doanh vận tải bằng ôtô. PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Công H