Hoa Kỳ - Trung Quốc

11:32, 14/10/2019

TT Donald Trump cho biết việc Trung Quốc đang dần đồng thuận các điều khoản được hai bên đưa ra về việc mua nông sản từ nông dân và chủ trang trại của Hoa Kỳ.